SUPERPLASTICIZER FOR CONCRETE AND CEMENT
Click Here
POLYPROPYLENE FIBER 3000
Click Here
ADDITIVE FOR ASPHALT AND BITUMEN
Click Here
ADDITIVE FOR SOIL AND STABILIZATION
Click Here
Previous
Next

Ko smo mi?

OMC COMPANY se bavi proizvodnjom najpopularnijeg i najsavremenijeg građevinskog materijala od bazalta, visoka komponentnih vlakana i složenih aditiva za beton, asfalt i stabilizaciju lakih tla, hemijskih reagensa za proizvodnju nafte i gasa, kao i pružanjem inženjerskih usluga naftnim i gasnim kompanijama.

Cilj stvaranja naše organizacije je promocija novih materijala i tehnologija koji su već dobili svetsku saglasnost na građevinskom tržištu, koji sve više nalaže primjenu u građevinarstvu i naftnoj industriji.

Svi materijali koje nudimo proizvedeni su tako da su ekonomičniji, tehnološki savršeniji i dugotrajniji.
Primenom visoko kvalitetnih sirovina, proverene tehnologije i savremenihreceptura, proizvodimo materijale vrhunskog kvaliteta.
Zadovoljstvo klijenata postavljamo kao primarni cilj u našem poslovanju.

logo

Crna Gora

Srbija

omcindustry@gmail.com